Türk Ceza Kanununun Uygulama Alanı (TCK Madde 7- 19)