Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi (TCK Madde 3)