Blog

26 Mart 2018

Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler (TCK 24-

Kanunun hükmü ve amirin emri Madde 24- (1) Kanunun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez. (2) Yetkili bir merciden verilip, yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan […]
26 Mart 2018

Suça Teşebbüs (TCK Madde 35-36)

Suça teşebbüs Madde 35- (1) Kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur. […]
26 Mart 2018

Suça İştirak (TCK Madde 37-41)

Faillik Madde 37- (1) Suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur. (2) Suçun işlenmesinde bir başkasını araç olarak […]
26 Mart 2018

Suçların İçtimai (TCK Madde 42-44)

Bileşik suç Madde 42- (1) Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması dolayısıyla tek fiil sayılan suça bileşik suç denir. Bu tür suçlarda içtima hükümleri uygulanmaz. […]
26 Mart 2018

Türk Ceza Kanunundaki Yaptırımlar/Cezalar (TCK Madde 45-52)

Cezalar Madde 45- (1) Suç karşılığında uygulanan yaptırım olarak cezalar, hapis ve adlî para cezalarıdır. Hapis cezaları Madde 46- (1) Hapis cezaları şunlardır: a) Ağırlaştırılmış müebbet […]
26 Mart 2018

Güvenlik Tedbirleri (TCK Madde 53-60)

Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma Madde 53- (1) Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak; a) Sürekli, süreli veya geçici bir […]
26 Mart 2018

Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi (TCK Madde 61-63)

Cezanın belirlenmesi MADDE 61. – (1) Hakim, somut olayda; a) Suçun işleniş biçimini, b) Suçun işlenmesinde kullanılan araçları, c) Suçun işlendiği zaman ve yeri, d) Suçun […]